mtb-marathon.pl

Dlaczego kolarstwo

Dlaczego kolarstwo

U podstaw architektury zorientowanej na usługi jest zdolność jednej aplikacji ma zostać zbudowany na szczycie innej aplikacji (usługi) i posiada następujące cechy:

– interfejs abstraction- dźwigni istniejących systemów w budowie nowego Dodatki- Łatwość rozszerzenie funkcjonalności poprzez „mashup” – eleganckie wykonanie danych, logiki i interfejsu independenceSituational Software

Sytuacyjne Software jest określenie dla szybkiego rozwoju oprogramowania przez nie-programistów rozwiązywania konkretnego problemu biznesowego. Sytuacyjne oprogramowanie pozwala na budowę takich składników / zastosowanie jako interfejs rejestracji, listy zadań, organizacji pracy i innych funkcji bez znajomości jakiegokolwiek języka składni komputera. Jest to potężne nowe osiedle, gdyż gwałtownie rozszerza liczbę użytkowników, którzy mogą rozwijać swoją własną logikę aplikacji obniżając zapotrzebowanie na zasoby IT każda oraz zapewnienie funkcji biznesowych ze znacznie szybszy sposób, aby osiągnąć swoje cele.

mashup

Jeden z najbardziej konsekwentnych trendów w Internecie jest powstanie otwartych API i aplikacje zbudowane na nich, znane jako mashups. Programowalny Web zawiera obecnie ponad 300 interfejsów API, które mogą być wykorzystane do wszystkiego, od budowy strony WWW na szczycie Google Maps API, aby za pomocą zaawansowanych infrastruktury Amazona do przechowywania i przetwarzania klastra. Trendu: Chęć łatwo remix ogromnej puli danych o wysokiej wartości i usług w sieci dziś w użyteczne nowych rozwiązań, w domu iw firmie.

Mashup zapewnić sposób połączyć kilka istniejących usług z nowym interfejsem użytkownika i ewentualnie nowej logiki, aby utworzyć nową aplikację. Przykłady mashups są usługi opierają się na Mapach Google, wiadomości RSS, informacje giełdowe, itp

RSS

Real Simple Syndication (RSS) naraża dane tył konkretnej wiadomości lub źródła danych w celu ich konsorcjalnych przez inne aplikacje lub usługi .
Artykuł dzięki: www.shinysyl.com/